решите ))

решите ))

 • 6,4+y=17
  y=17-6,4
  y=10,6
  ответ: y=10,6
 • 6,4+у=17
  у=17-6,4
  у=10,6