Вирішіть рівняння:

Вирішіть рівняння:

 • 56 * х = 791-287 = 504 х = 504/56 = 9
 • 56х + 287 = 791

  56х = 504

  х = 9

  (4289-а) + 5637 = 8001

  4289-а = 2364

  а = тисяча дев'ятсот двадцять п'ять