Основное

Випишіть спочатку іменники, які мають обидва числа, потім іменники які мають форму тільки множини, і, нарешті, ті,

Випишіть спочатку іменники, які мають обидва числа, потім іменники які мають форму тільки множини, і, нарешті, ті, Цифра, повстання, відозву,
Read More